สรุปค่า swap เดือนธันวาคม 2018

สรุป ค่า SWAP ของเดือนธันวาคม 2018 จะพบว่า มีค่า swap ที่เยอะขึ้นกว่า เดือนพฤศจิกายน และ ตุลาคม

ข้อสังเกต
1. USD/CHF ได้ค่า SWAP ชนะทุกคู่สกุลหลักทั้ง USD/DKK และ USD/JPY อย่างต่อเนื่อง
(ไม่นับตระกูล TRY ที่ใช้ margin มากกว่าปกติ 10 เท่า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเงินลงทุนเท่ากันแล้ว USD/CHF ได้ค่า SWAP มากกว่าประมาณ 2 เท่าอยู่ดี)
ดังนั้นที่เราเทรด USD/CHF กันอยู่ เป็นข้อยืนยันว่า ถูกต้องและคุ้มค่าที่สุด (ในขณะนี้)

2. แนวโน้มค่า SWAP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามทิศทางของดอกเบี้ยโลก เพราะ อเมริกา เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก และ ญี่ปุ่น ยังไม่ได้มีการปรับดอกเบี้ยขึ้นตาม ทำให้เดือนธันวาคมได้ค่า SWAP ขึ้นไปถึงเกือบ 8 USD/lot ดังนั้นถ้าสถานการณ์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก คาดว่าค่า SWAP ในเดือน มกราคม 2019 น่าจะยังได้รับค่า SWAP ที่เฉลี่ยมากกว่า 7 USD/lot ต่อไป